APKOPE

Autogāzes iekārtu apkope

makets

Gāzes iekārtas apkope jāveic aptuveni reizi gadā, vai katrus 15 000 km, lai ekonomētu klientu laiku, vienlaikus ar gāzes iekārtas apkopi varam veikt arī auto tehnisko standarta apkopi. Veicot regulāras iekārtu apkopes samazinās izmaksas par auto un iekārtas remontu, tādejādi gāzes iekārta kalpos ilgāk.

Motur Serviss autogāzes iekartu kompleksajā apkopē ietilpst:

 • Gaisa filtra pārbaude
 • Aizdedzes sveču pārbaudes uz stenda
 • Gāzes sprauslu pārbaude uz stenda
 • Gāzes iekārtas caurules stāvokļa pārbaude
 • Dzesēšanas sistēmas līmeņa pārbaude
 • Gāzes tvaika fāzes filtra maiņa
 • Gāzes reduktora filtra maiņa
 • Gāzes iekārtas stiprinājumu pārbaude
 • Atgāzu mērīšana CO HC sastāvs
 • Gāzes reduktora kondensāta noliešana (ja paredzēts)
 • Gāzes iekārtas datordiagnostika
 • Gāzes iekārtas hermētiskuma pārbaude

Auto tehniskā apkope, ir jāveic, kā to ir paredzējis ražotājs (~katrus 10 000 – 30 000 Km)

Back to top